SADARBĪBA

Uzrunājiet pasākumu nozares auditoriju vienīgajā profesionālajā nozares pasākumā!

Latvijas Pasākumu forums piedāvā plašas komunikācijas iespējas ar nozares pārstāvjiem.

Sadarbības iespējas:

1) REKLĀMA GADAGRĀMATĀ

LATVIJAS PASĀKUMU FORUMS: KAS IR KAS PASĀKUMU NOZARĒ

Gadagrāmata LATVIJAS PASĀKUMU FORUMS: KAS IR KAS PASĀKUMU NOZARĒ ir   ērts palīgrīks visiem nozares profesionāļiem. Izdevumā apkopota informācija par pasākumu norises vietām, tehniskajiem piegādātājiem, pasākumu rīkotājiem,  ēdinātājiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Izdevuma plānotā tirāža – 5000 eksemplāri. Brošūra būs pieejama visiem nozares profesionāļiem visā Latvijā bez papildus maksas.

Sadarbības iespējas:

Detalizētu piedāvājumu jautāt ieva@untitled.lv 

2) REKLĀMA FORUMĀ

Jūsu uzņēmumam ir iespēja izvietot savu reklāmu Latvijas Pasākumu forumā – trīs dienu pasākumā, kas vienkopus pulcē nozares speciālistus.

Sadarbības iespējas:

Detalizētu piedāvājumu jautāt ieva@untitled.lv